Zane Ernštreite - 2020.gada notārs Latvijā

Latvijas notariātā pasniegts ikgadējais apbalvojums “Gada notārs”. Tā ir vērtību balva, kuru pasniedz, lai izteiktu atzinību notāram par būtiskiem personīgiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu notariāta darbībā. Šogad, par notariāta universālo vērtību laikmetīgu īstenošanu ikdienas darbā balvu “Gada notārs 2020” saņēma zvērināta notāre Zane Ernštreite.

Zane ir dzimusi juristu ģimenē. Tāpēc, kad, pēc Rīgas Centra humanitārās ģimnāzijas beigšanas, Zane uzsāka tieslietu studijas Latvijas Universitātē,  tas nevienam neradīja pārsteigumu. 2001.gadā ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 1999.gadā, vēl būdama tieslietu studente,  Zane uzsāka darbu zvērinātas notāres Gitas Anitas Šveides birojā, bet 2006. gadā, pēc sekmīga kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas un zvēresta nodošanas, Zane Ernštreite kļuva par zvērinātu notāri Rīgā. Un nu jau 14 gadus Zane savā ikdienas darbā integrē notariāta vērtības – “atbildība, profesionalitāte un godīgums”, turklāt dara to ar ļoti lielu dedzību un aizrautību.

Gandrīz trīs gadus Zane ir studējusi psihoorganisko analīzi. Iespējams, tādēļ, viņa ir ļoti prasmīga komunikācijā ar klientiem. Kā balvas pasniegšanā uzsvēra Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš: ”Zane prot sarunāties ar cilvēku saprotamā, normālā valodā, nelietojot juridisko terminoloģiju, un tas cilvēkā rada drošības sajūtu un pārliecību par paša pieņemto lēmumu pareizību. Savukārt attiecībās ar kolēģiem īpaši uzteicama ir Zanes atvērtība un gatavība palīdzēt. Viņai nav grūti aizbraukt pie kolēģa uz viņa prakses vietu citā pilsētā, lai atbalstītu un palīdzētu pirmo reizi veikt attālināto darbību videokonferencē.”

Zane ir aktīva notāru labas prakses grupas dalībniece. Tajā notāri apvienojas uz brīvprātības pamata, lai analizētu notāru praksi un sagatavotu Latvijas Zvērinātu notāru padomei priekšlikumus notāra dokumentu satura un formas pilnveidošanai.

Izvērtējot Latvijas notāru individuālo veikumu, titulu “Gada notārs” Latvijas Zvērinātu notāru padome piešķīra jau 14. gadu. Balvas pasniegšanai ir savi uzdevumi - gan stiprināt notāru motivāciju turpmākajam darbam un izaugsmeigan arī popularizēt Padomes centienus pastāvīgi nodrošināt notariāta attīstību un vairot profesijas profesionālo prestižu.

Pamatkritēriji, pēc kuriem Padome izvēlas kandidātus, ir profesionalitāte, kompetence, sabiedriskā aktivitāte un autoritāte kolēģu vidū; godprātīga un ētiska rīcība ikdienā, kā arī notariāta darbības standartu, tēla un pakalpojumu kvalitātes pastāvīga pilnveide. Papildus tam vērtē mūsdienīgu risinājumu pielietošanu ikdienas darbā, kā arī to, vai notārs dalās zināšanās un pieredzē ar saviem kolēģiem un darbiniekiem, atbalsta un veicina viņu izaugsmi un pašattīstību, kā arī par ļoti būtisku tiek uzskatīta tieksme uz izcilību darbā ar klientiem.

Katru gadu savu simpātiju balvu pasniedz arī Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroja darbinieki, un šogad “Padomes biroja simpātiju balvu” saņēma zvērināta notāre Sandra Stīpniece par uzmanīgu ieklausīšanos ikvienā cilvēkā.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša video apsveikums Zanei Ernštreitei.

Video par Zani Ernštreiti.

Foto: Jānis Deinats