Zvērināta notāra eksāmens 17.10.-27.10.2023.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir paziņojusi, ka zvērināta notāra eksāmens notiks:

pirmā daļa 2023. gada 17., 18., 19. un 20. oktobrī

otrā daļa 2023. gada 23. oktobrī

trešā daļa 2023. gada 25., 26. un 27. oktobrī

Iesniegumu par atļauju kārtot eksāmenu, apliecinot savu atbilstību Notariāta likuma 16. panta prasībām un pievienojot dzīves gājuma aprakstu (CV), pierādījumus par atbilstību Notariāta likuma 9. panta pirmās daļas 1.–5. punkta prasībām, Notariāta likuma 11.2 pantā minētās atsauksmes un kvīti par eksāmena naudas samaksu, jāiesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) četru nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas (publicēts 23.03.2023). Tālrunis uzziņām: 67036722.