Zvērināta notāre Kristīne Šapčenko uzsākusi praksi Cēsīs

6. martā zvērinātas notāres amata pienākumus Cēsīs sākusi pildīt Kristīne Šapčenko. 

Kristīnei ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesībzinātnēs, un 10 gadus viņa ir bijusi zvērinātas notāres Irēnas Ziringas palīdze, bet pirms tam - konsultante Irēnas Ziringas birojā.

Zvērinātas notāres Kristīnes Šapčenko birojs Cēsīs atrodas Uzvaras bulvārī 12.

Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformācija atrodama šī portāla sadaļā “Meklēt notāru”.