Zvērinātam notāram Aigaram Kaupem piešķirts Tieslietu sistēmas apbalvojums - II pakāpes Goda zīme

Zvērinātam notāram Aigaram Kaupem Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome ir piešķīrusi II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Aigars Kaupe ir zvērināts notārs Rīgā kopš 2003. gada, Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis. Pašlaik viņš īpaši aktīvi iesaistās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēšanā (NILLTFN), pārstāvot šajos jauājumos Latvijas notariātu arī tikšanās reizēs ar “Moneyval” komisijas ekspertiem, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OESD ekspertiem, darbojas Vispasaules notariātu savienībā – UINL pastāvīgajā padomē un darba grupā NILLTFN jautājumos.

Šogad Aigars Kaupe ir arī Latvijas notariāta ikgadējā apbalvojuma “Gada notārs” laureāts.

Tieslietu sistēmas apbalvojumi tiks pasniegti 2019. gada 15. novembrī plkst. 12.00 svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Vairāk informācijas.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā.

Foto: Tieslietu ministrija, Toms Norde