Mantošana

Kā pieteikties uz mantojumu vai no tā atteikties?

Mantojumu var pieņemt vai atraidīt, zvērināta notāra noteiktajā termiņā (to, vai termiņš noteikts, var pārbaudīt pie jebkura notāra vai tiešsaistē ) vai gada laikā no ziņu saņemšanas par mantojuma atklāšanos, vēršoties pie zvērināta notāra pēc mirušā pēdējās deklarētās dzīves vietas, bet, ja tā nav zināma, vai nav bijusi Latvijā, - pēc mantojamās mantas vai tās galvenās daļas atrašanās vietas.

Kā iesniegt iesniegumu?

1. No 01.07.2018. on-line vienojoties ar jebkuru notāru par sarunas laiku videokonferences režīmā un elektroniski parakstot iesniegumu, izmantojot personas apliecību jeb eID karti (kartē jābūt aktivizētam elektroniskajam parakstam).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra ar pasi vai personas apliecību (eID).

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Jautājumi par mantošanu?