Atpakaļ pie pakalpojumiem
Latvijas Zvērinātu notāru padomes pakalpojumi

Atļauja ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām
Kopš 2018. gada 1. jūlija
Latvijas Zvērinātu notāru padome (iepriekš - apgabaltiesas priekšsēdētājs) izsniedz vai atsaka atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām pēc personas motivēta iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas. Par kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas, kā arī par maksas apmēru par atļaujas izsniegšanu, tās atbrīvojumiem un samazinājumiem lasīt šeit.

Informācija no Mantojumu reģistra
Vēršoties Latvijas Zvērinātu notāru padomē ir iespēja pārbaudīt, vai konkrēta aizgājušā mantojuma lieta pie kāda no Latvijas notāriem jau ir uzsākta. Jāzina aizgājušā vārds, uzvārds un personas kods (vai vismaz dzimšanas datums).

Informāciju no Mantojumu reģistra var saņemt:
Pa tālruni vai klātienē mutiski – 4,27 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 10 dienu laikā – 8,54 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 5 dienu laikā – 17,08 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 1 dienas laikā (elektroniski) – 34,16 EUR par vienas personas datu pārbaudi

Ja izziņa tiek sagatavota svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) – papildus jāpiemaksā 50% no iepriekš minētās summas.  

Maksu par pakalpojumu iemaksā Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontā (rekvizīti atrodami šeit) pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par pakalpojumu aicinām interesēties pa tālr. (+371) 24202100 vai e-pastu info@latvijasnotars.lv.

Informācija no Testamentu reģistra
Vēršoties Latvijas Zvērinātu notāru padomē ir iespēja pārbaudīt, vai aizgājušais pie kāda no Latvijas notāriem ir sastādījis testamentu. Jāuzrāda mantojuma atstājēja miršanas apliecība (klātienē vai elektroniski). 

Informāciju no Testamentu reģistra var saņemt:
Pa tālruni vai klātienē mutiski – 4,27 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 10 dienu laikā – 8,54 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 5 dienu laikā – 17,08 EUR par vienas personas datu pārbaudi
Rakstiskā izziņā 1 dienas laikā (elektroniski) – 34,16 EUR par vienas personas datu pārbaudi

Ja izziņa tiek sagatavota svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) – papildus jāpiemaksā 50% no iepriekš minētās summas.  


Maksu par pakalpojumu iemaksā Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontā (rekvizīti atrodami šeit) pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par pakalpojumu aicinām interesēties pa tālr. (+371) 24202100 vai e-pastu info@latvijasnotars.lv.

Pilnvaru pārbaude
Izmantojot e-pakalpojumu "Pilnvaru pārbaude", ikvienam ir iespēja:

1) Salīdzināt personas rīcībā esošo pilnvaru ar zvērināta notāra apliecināto pilnvaru un pārbaudīt, vai nav bijis tās atsaukums. Pieejams attiecībā uz pilnvarām, kas apliecinātas pie zvērinātiem notāriem, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

2) Pārbaudīt, vai nav reģistrēts līdz 2018. gada 30. jūnijam izdotas pilnvaras atsaukums, ja ir - aplūkot visus atsaukumus.

Viena pieprasījuma maksa - 5 EUR.

Pilnvaras pārbaude pieejama šeit.

Cita veida izziņa

Latvijas Zvērinātu notāru padomei ir iespējams lūgt izsniegt izziņu par informāciju, kura saistīta ar zvērinātu notāru amata darbību.

Rakstveida izziņu var saņemt:
10 dienu laikā – 8,54 EUR
5 dienu laikā – 17,08 EUR
1 dienas laikā (elektroniski) – 34,16 EUR

Ja izziņa tiek sagatavota svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) – papildus jāpiemaksā 50% no iepriekš minētās summas.


Maksu par pakalpojumu iemaksā Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontā (rekvizīti atrodami šeit) pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par pakalpojumu aicinām interesēties pa tālr. (+371) 24202100 vai e-pastu info@latvijasnotars.lv.